NOVA ZH'12

Log hier in.

za10042021

Back Home Nieuws van ZH '12 Online filmtrainingen

Online filmtrainingen

1. De trainingen


Lesmateriaal

Het lesmateriaal ontvang je per E-mail en Wetransfer van Henk van de Meeberg. Op dit interactieve lespakket kun je reageren door vragen te stellen, uitgevoerde opdrachten in te leveren en uitwerkingen van vragen ter correctie in te zenden aan je persoonlijke docent Henk van de Meeberg. De periode waarbinnen dit kan, zal ca. 4 tot 6 weken zijn en wordt nader aangegeven.

Wat zijn de minimale vereisten?

Zelf

Het lespakket sluit aan op de vaardigheden die je nu al hebt. Je kunt korte stukjes films opnemen en deze shots eenvoudig monteren. Stap 1 heb je geleerd op de eigen filmclub en deze basiskennis verdiep je in vervolg stappen onder begeleiding van je docent.

Je computer of laptop

Je beschikt over een computer of laptop met internetverbinding en Microsoft PowerPoint. Je montageprogramma is geïnstalleerd en je kunt hiermee omgaan.

2. Informatie per module

De inhoud van module ‘DE CREATIEVE CAMERA’ (stap 2)

Op 14 februari 2021 krijgen de deelnemers het complete trainingspakket via WeTransfer toegestuurd.

- Camerabewegingen en hun functie in de beeldtaal

- Audiolagen

- Montage en découpage

- Belichting

- Continuïteit

- Effecten en hun functionele relatie in de beeldtaal

- Verkenning van de drie pijlers van een film

 

De inhoud van de module ‘BEELDEXPRESSIE’ (stap 3)

Op 14 februari 2021 krijgen de deelnemers het complete trainingspakket via WeTransfer toegestuurd. Je moet stap 2 al hebben gevolgd.

In relatie tot beeldexpressie zelf de inhoud kunnen bedenken van een documentaire en speelfilm. Het kunnen ontwerpen van de verhaalstructuur.

Inzicht verwerven in vertelperspectieven, informatielijn, aandachtlijn en spanningsbogen.

In relatie tot beeldexpressie kunnen toepassen: beeldcompositie, beeldtaal en audio laag.

Aandacht voor:  découpage, objectieve en subjectieve cameravoering, establishing en re-establishing, diversiteit in speciale shots zoals; matching shot, over-the-shoulder.

Deze training ‘Beeldexpressie’ is inhoudelijk een digitale kopie van de reeds bestaande uitvoering. De keuze voor het digitaliseren van deze trainingsstap is een gevolg van de ontwikkelingen rondom het Coronavirus en het advies om ouderen binnenshuis te houden. Van die nood wil het bestuur van de regio een deugd te maken. Ze wil met dit aanbod haar leden een mogelijkheid bieden om actief en bezig te blijven met het maken van films, hun niveau op te waarderen en tegelijkertijd een positieve draai geven aan de gevolgen van de genomen maatregelen en het daaraan verbonden verplichte thuiszitten.

Vragen?

De keuze voor deze digitale vorm maakt communicatie noodzakelijk. Deelnemers bepalen zelf hoe vaak hij/zij de docent bij de voortgang van hun training betrekken. Alle contacten blijven één op één tussen deelnemer en docent.

Tempo?

Voor alle trainingsstappen geldt dat alle opdrachten in volgorde van nummering dienen te worden uitgevoerd en aan de docent gestuurd. Per mail zal de docent daarop reageren.

Ook het stellen en beantwoorden van vragen gaat uitsluitend per mail.

Voor elke trainingsstap geldt in principe een uitwerk-periode van vier tot zes weken.  

Vorm?

De vorm van de trainingen is gericht op zelfwerkzaamheid en het opdoen van veel en praktische ervaring. ‘Meedenken is goed maar Meedoen is beter’ is het devies.

De voorbeeldfilms voor deze training zijn gekozen omdat ze maakbaar zijn.

Of deelnemers de voorbeeld films mooi of minder mooi vinden is niet belangrijk.
Ze zijn gekozen om te inspireren en deelnemers aan te zetten om zelf aan de slag te gaan.  

Doelstelling?

De doelstelling voor deze training is cursisten structureel en vanaf de basis inzicht te geven in alle relevante facetten van ‘Beeldexpressie’. Daarnaast wordt er een verkenning gemaakt naar andere pijlers van film zoals: Strekking, Inhoud, Verhaalstructuur, etc.

De onderwerpen die behandeld worden zijn:

 • zelf bedenken van een strekking/inhoud voor een documentaire en speelfilm
 • zelf ontwerpen van de verhaalstructuur voor een documentaire en speelfilm
 • inzicht krijgen in vertelperspectieven
 • inzicht krijgen in informatielijn en aandachtlijn
 • het werken met spanningsbogen
 • beeldcompositie en de functie in de beeldtaal
 • audio-laag en al zijn functionele aspecten
 • découpage met als sub-onderwerpen:
  • mise-en-scéne
  • objectieve en subjectieve cameravoering
  • establishing en re-establishing
  • diversiteit in speciale shots zoals; matching shot, over-the-sholder, etc.
  • Dit alles in relatie tot de beeldexpressie

Inschrijven is niet meer mogelijk.

3. Vervolgmodules

De vervolgmodules ‘HET GEHEIM ONTRAFELD’ (stap 4) en ‘LEREN KIJKEN’ (stap 5) zullen door Henk van de Meeberg fysiek (in groepsles) gegeven blijven worden; dit vanwege  het lesmateriaal en de noodzakelijke communicatie die deze modules vereisen.

De module ‘HET GEHEIM ONTRAFELD’ (stap 4): fileert haarscherp het geheim van de goede film. Onderwerpen zijn o.a. de functionele camera, het spanningsveld tussen informatie- en aandachtslijn,  filmgenres, het lagenmodel.

Het vervolg van deze module vind je in ‘LEREN KIJKEN’ (stap 5). Deze module leert je door naar films van anderen te kijken, zelf je kennis te vergroten. Hoe vertelt de camera het verhaal in een film en vanuit welk vertelperspectief gebeurt dit. Hoe vertelt de film het verhaal en hoe is het spel met de kijker.

Nadere informatie over laatstgenoemde 2 trainingen volgt.