NOVA ZH'12

Log hier in.

do11082022

Back Home Over ZH '12

ZH '12 staat voor Audiovisuele Amateurs Zuid-Holland en is een overkoepelend orgaan van amateurvideoclubs in Zuid Holland.

Het doel van deze vereniging is het bevorderen van het filmen en andere audio-visuele activiteiten door amateurs in het algemeen en in het bijzonder het in federatief verband werkzaam zijn ten behoeve van de bij haar aangesloten videoclubs.

ZH '12 streeft dit doel na door de volgende activiteiten te ontplooien.

  • Het onderhouden van contacten met andere verenigingen met eenzelfde of soortgelijk doel.
  • Het houden van filmvoorstellingen en andere bijeenkomsten.
  • Het organiseren of doen organiseren van filmwedstrijden.
  • Het geven of doen geven van voorlichting op het gebied van filmen of andere audio-visuele activiteiten.
  • Het uitgeven van informatief materiaal.
  • Het aanleggen van een videotheek van amateurfilms.

ZH '12 is aangesloten bij de NOVA, ofwel de Federatie Nederlandse Organisatie van Audio-visuele amateurs.